Știri

București: Se redeschid restaurantele, sălile de spectacol de marți, 3 mai 2021

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis relaxarea mai multor măsuri impuse în Capitală în contextul pandemiei de coronavirus, după ce incidența îmbolnăvirilor a coborât sub limita pentru zona roșie.

Rata de incidență a infectărilor cu coronavirus, cumulată la 14 zile, a ajuns duminică la 2,62 cazuri la mia de locuitori.

Ca urmare, autoritățile au decis redeschiderea restaurantelor la interior, cu o capacitate de 30%. De asemenea, sălile de spectacole din Capitală se redeschid, tot la capacitate de 30%.

Prezentăm integral textul hotărârii CMBSU:

“HOTĂRÂREA nr. 25 din 02.05.2021

În aplicarea prevederilor HG nr. 432 din data de 09 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Luând în considerare:

– evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;

– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– adresa DSP București nr. 18986/02.05.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 10705/02.05.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 2,62/1000 de locuitori în data de 02.05.2021, orele 10,03

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 23 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, întrunit în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se constată că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 02.05.2021, ora 10,03, este de 2,62/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 03.05.2021 ora 00:00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la data constatării încadrării la altă rată de incidență:

Art. 2 (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 4/1000 de locuitori, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente au pentru efectuarea vaccinului conform programării;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit au efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare au alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet au orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112.

Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.

(2) Pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Ramadanului, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 22,00 – 5,00.

(3) Pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramadan, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 22,00 – 5,00.

Art. 3. (1) Programul operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul orar 5,00 – 21,00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 – 5,00 operatorii economici pot activa doar în relația cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 4. (1) Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economici, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1088/1910 din 2020.

Art. 5. Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. (1) STB SA va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

(2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:

– în autobuze și troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;

– în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.

(3) STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.

Art. 7. Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

Art. 8. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent, este permisă în intervalul orar 5,00 – 21,00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 5,00 – 21,00 fără a depăși 30% din capacitatea maximă.

(3) Este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economici, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(4) Este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(5) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

(6) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 9. (1) Organizarea și desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea spațiului.

(2) Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.

Art. 10. Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice.

Art. 11. Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Art. 12. În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 13. Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea punerii în aplicare și către DSU, conform art.23 lit.e) din OUG nr.21/2004, pentru informare. Totodată, se va aduce la cunoștința publicului prin transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Municipiul București.

Adrian Olănescu
Adrian Olănescu este jurnalist cu 14 ani exeperiență în domeniul social și eveniment. Și-a început cariera la Realitatea TV și mai apoi a lucrat la Știrile Pro TV. Dupa ani de televizune a trecut în jurnalismul online și a lucrat pentru mai multe site-uri din top 10 BRAT. De asemeena a condus 5 ani un site de lifestyle feminim care era pe primul loc în topul accesărilor.

Comments are closed.