Magazin

Calendar ortodox 13 iulie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii

Data de 13 iulie este una extrem de importantă pentru toți credincioșii. În această zi importantă este sărbătorit un mare sfânt. Mai exact, sunt pomenite arătările Sfântului Arhanghel Gavriil cele minunate, care au fost făcute prin dumnezeiască poruncă, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament.

Soborul Sfântului Mihail

Pe 13 iulie, se face pomenire de toate minunile săvârşite de Sfântul Arhanghel Gavriil. Sfântul era cunoscut ca Arhanghelul bunelor vestiri, el fiind și cel care a dat de veste că se va naște Iisus. Sărbătoarea din 13 iulie datează din secolul al IX lea și se ține și acum.

Mai mult, este cunoscut ca acela ce ocrotește familiile, fecioarele, mamele, copiii și părinții, precum și pe cei ce trăiesc izolați, care trăiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie. Este sărbătorit la data de 13 iulie pentru toate minunile pe care le-a săvârșit, pentru toate vestirile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Sfântul Mihail fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioară din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. El a anunțat-o că-L va naște pe Iisus și tot poporul s-a bucurat. Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus și a mers chiar și la păstori să le dea de veste că se va naște Mântuitorul.

Tot marele Arhanghel a adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim şi Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul, spre fericirea familiei îndurerate că nu are urmași.

Mai mult, el a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul și tot el a fost cel care l-a inițiat în tainele iubirii de Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi apoi când să se întoarcă în Nazaret.

Comments are closed.