Știri

Interzis pentru toți românii! Legea care te trimite trei ani la închisoare dacă faci asta

Anul 2022 a venit cu o mulțime de schimbări pentru tot românii și se pare că autoritățile lucrează la noi proiecte în continuare. De la 1 aprilie a fost stabilită o nouă lege, care prevede că cei care o încalcă riscă să ajungă după gratii până la 3 ani.

Complet interzis de la 1 aprilie

În ultima vreme au fost emise legi importante, menite să aducă o mai bună funcționare a statului. Camera Deputaților a adoptat un nou proiect de lege care prevede pedepse dure pentru cei care incită la violență, ură sau discriminare.

Potrivit proiectului de lege, aceste fapte se pedepsesc cu închisoare până la 3 ani sau amendă, pentru a evita ca lucrurile să scape de sub control. Proiectul a fost trimis la reexaminare ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, iar Camera Deputaților a oferit aprobare. În curând, legea va intra în vigoare și are ca scop combaterea rasismului de orice fel, de la tnie, religie și gen, la vârstă, boală sau origine socială.

„Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, se arată în proiect.

Cei care nu respectă această lege riscă închisoare de la 6 luni până la 3 ani sau o amendă usturătoare. Proiectul transpune un articol din Decizia cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Măsuri de protecție pentru consumatori de la 1 aprilie

Tot de la 1 aprilie intră în vigoare mai multe măsuri de protecție a consumatorilor, în urma unei decizii din partea Guvernului. În urma unei întâlniri cu specialiștii, autoritățile au stabilit mai multe pachete de sprijin pentru toate categoriile de consumatori pentru perioada următoare.

Astfel, în perioada următoare, vor fi recalculate facturile pentru următoarele categorii:

– microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

– spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

– organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

– furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

– instituții de cultură

– unități și instituții de învățământ.

Comments are closed.