Magazin

Rugăciunea copiilor pentru părinți. Citește-o cu inima curată și încredere deplină

Rugăciunea copiilor pentru părinți. O vorbă din bătrâni spune că rămânem copii atât timp cât ne trăiesc părinții. Sunt cel mai de preț dar pe care ni-l poate oferi viața, la fel cum și noi suntem darul suprem pentru ei. Cine are părinți în viață, să-i iubească, să-i prețuiască și să se bucure de povețele lor. Cine nu mai are, să se roage în fiecare zi la Dumnezeu, pentru liniștea și pacea lor de acolo, dintre îngeri.

Citește Rugăciunea copiilor pentru părinți

Aprinde o lumânare sfințită și rostește cu voce tare Rugăciunea copiilor pentru părinți. Este o rugăciune puternică, o rugăciune ce le aduce protecție celor mai de preț persoane din viața noastră. Indiferent pe unde ne duc cărările vieții, rămânem cu gândul și sufletul la cei care ne-au dat viață, la casa părintească, la rădăcinile noastre pe care nu le putem nega. Poate nu reușim să facem mai mult pentru ei, dar o rugăciune rostită cu inima plină și gândul curat poate face minuni.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și ver­deața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bună­voia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-în­durate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți cei care se os­tenesc pentru mine și care m-au aju­tat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dra­gostea mea fiască.

Îți vorbește, Pă­rinte, inima mea de fiu (fiică), și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor celor pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelep­ciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bu­curie, învățătura Ta, cum că „binecu­vân­tările părinților întăresc casele fiilor”, și iarăși: „Cunună bă­trânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor”. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Îm­pă­rate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin îm­pli­nirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mân­tui­rea mea și a lor. Că Tu ești Doamne, Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor”, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste cape­tele lor și i-ai binecuvântat. În­suți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie pă­rinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvâr­șind numai ce este bun și plăcut Ție, că bine­cu­vân­tat ești în vecii vecilor. Amin.

Citește și: Rugăciunea soților unul pentru altul 

Comments are closed.