Știri

Sărbătoare mare în 5 aprilie – Ce scrie în calendarul ortodox din România

Sărbătoare importantă în data de 5 aprilie, în țara noastră. Calendarul creștin ortodox din România pomenește mari sfinți.

Sfinţii Mucenici Teodul şi Agatopod sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox în ziua de 5 aprilie.

Aceşti doi Sfinţi Mucenici au trăit în vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305).

Agatopod era diacon în Biserica din Tesalonic, iar Teodul avea slujba de citeţ: „Agatopod era cu rânduiala diacon, bătrân de ani şi foarte înţelept, împodobit cu cărunteţe, iar Teodul era citeţ, tânăr şi frumos la faţă, fiind în anii tinereţii şi vieţuind în curăţie şi fără de prihană, fiu al unor cinstiţi părinţi creştini, care avea fraţi după trup, pe Capiton, Mitrodor şi Filostorghie, toţi desăvârşiţi dreptcredincioşi către Dumnezeu” (Vieţile Sfinţilor).

În timpul persecuţiilor împotriva creştinilor cei doi clerici au fost prinşi şi aduşi la judecată înaintea guvernatorului cetăţii, Faustin. Nu şi-au lepădat credinţa nici în urma ameninţărilor nici a cuvintelor amăgitoare şi au fost aruncaţi în temniţă la un loc cu răufăcătorii.

Din închisoare au fost scoşi de mai multe ori la judecată de autorităţi, timp în care şi-au mărturisit cu tărie credinţa.

După ce la a treia cercetare, sfinţii n-au mai răspuns nimic, decât: „Suntem creştini şi anume pentru numele lui Hristos, toate voim a le pătimi”, guvernatorul a pronunţat condamnarea la moarte: „Teodul şi Agatopod, care n-au voit să aducă jertfă idolilor, să se arunce în mare!”.

Şi, luându-i ostaşii, i-au dus la mare, dar mai marelui cetăţii i s-a făcut milă de ei şi a trimis în urma lor un bărbat vestit, Fulvie, „sfătuindu-i ca numai tămâie să aducă idolilor şi vor scăpa de la moarte, iar ei nu încetau a chema pe Iisus Hristos şi de idolii cei necuraţi lepădându-se” (Vieţile Sfinţilor).

După multă sfătuire şi îndemnare, pentru că aceşti doi sfinţi bărbaţi nu se plecau la sfatul celor puternici ai timpului, au început mai întâi pe Sfântul Agatopod a-l arunca în mare. Iar el, căutând la cer, a strigat cu glas mare: „Cu acest al doilea botez se spală toate greşalele noastre şi mergem la Iisus Hristos curaţi!” Zicând sfântul aşa, l-au aruncat în mare, iar după dânsul şi pe Sfântul Teodul.

Sfinţii mucenici Teodul şi Agatopod şi-au sfârşit nevoinţa, fiind aruncaţi în mare cu pietre grele legate de grumaz. Iar marea, primind trupurile sfinţilor, în acelaşi ceas le-a scos cu valurile la uscat, dezlegate de legături şi de pietre, fiind foarte luminate. (sursa: vol. „Vieţile Sfinţilor”)

Calendar Ortodox pentru luna aprilie 2024

1 L – Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca – Post
2 M – Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni
3 M – Sfântul Nichita Mărturisitorul
4 J – Sfântul Iosif, scriitorul de cântări
5 V – Sfinţii Mucenici Agatopod şi Teodul
6 S (†) – Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului – Dezlegare la ulei şi vin
7 D – Sfântul Mucenic Caliopie – Duminica Sfintei Cruci
8 L – Pomenirea Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav şi Ruf – Post
9 M – Sfântul Mucenic Eupsihie; Denie
10 M – Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie
11 J (†) – Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmuţie
12 V (†) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău
13 S – Sfântul Mucenic Artemon – Dezlegare la ulei şi vin
14 D (†) – Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin – Predica la Duminica Sfântului Ioan Scararul
15 L – Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim – Post
16 M – Sfintele Muceniţe Agapi, Hionia şi Irina
17 M – Sfântul Simeon, episcopul Persiei (Denia Canonului Mare)
18 J – Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul
19 V – Sfântul Cuvios loan Paleolavritul (Denia Acatistului Bunei Vestiri)
20 S (†) – Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului – Dezlegare la ulei şi vin
21 D – Sfântul Mucenic Ianuarie – Predică la Duminica Sfintei Maria Egipteanca
22 L – Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul – Post
23 M (†) – Sfântul Mucenic Gheorghe
24 M (†) – Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş; Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin de la Durostorum
25 J (†) – Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu
26 V (†) – Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis
27 S – Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morţilor) Dezlegare la ulei şi vin
28 D (†) – Intrarea Domnului în Ierusalim; Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru – Dezlegare la peşte. Predica la Duminica Floriilor
29 L – Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic
30 M – Săptămâna Patimilor – Marţea Mare

055
Furtună Cristiana
Experiență de 10 în presa din România. Reporter și redactor la o televiziune locală din Galați, iar după ce a descoperit presa online, a ocupat mai multe poziții la publicații online: redactor, social media manager, editor coordonator.

    Comments are closed.