Știri

Noua lege a pensiilor. Schimbări în modul de calcul al vechimii în muncă

Noua lege a pensiilor va aduce modificări în modul de calcul al vechimii în muncă. Noua legislație privind pensiile ia în calcul în stabilirea stagiului de cotizare nu doar efectuarea serviciului militar și a studiilor universitare.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii nu doar perioadele de vechime în muncă.

Stagiu de cotizare
perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a datorat și plătit contribuție de asigurări sociale;
perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 sau, după caz, stagiul de cotizare conform legislației ulterioare acestei date;
timpul util la pensie realizat de agricultori și durata de asigurare, în condițiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii.
Stagiul militar, studiile și concediul pentru creșterea copilului, luate în calcul

În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;
a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 — 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel, potrivit noii legislații, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

Perioadele prevăzute se valorifică numai în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi.

Perioadele asimilate, se arată în noua lege, se valorifică pentru obținerea unei categorii de pensie.

045
Furtună Cristiana
Experiență de 10 în presa din România. Reporter și redactor la o televiziune locală din Galați, iar după ce a descoperit presa online, a ocupat mai multe poziții la publicații online: redactor, social media manager, editor coordonator.

    Comments are closed.