Știri

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 28 mai 2024

În Calendarul ortodox, la data de 28 mai 2024, este cinstit Sfântul Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului.

În Sinaxar, Sfântul Nichita este pomenit drept „tată al sărmanilor, apărător al văduvelor și izbavitor al celor năpăstuiți”.

Sfântul Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, s-a remarcat ca apărător al sfintelor icoane în timpul prigoanei din vremea împăratului Leon Armeanul. A mărturisit credința în Hristos, vădind învățăturile eretice ale iconoclaștilor și popovăduind dreapta credință cu privire la cultul cinstirii sfintelor icoane. A fost trimis în temniță, unde a fost supus la numeroase chinuri.

Sântul a ales din tinerețe viața monahale, fără nevoi sufletești și trupești. Sfântul Nichita Mărturisitorul a fost numit Arhiepiscop al Calcedonului.

După ani grei de chinuri în care și-a păstrat și învățat credința în Hristos, Sfântul Nichita Mărturisitorul s-a mutat la Domnul.

Troparul Sfântului Nichita Mărturisitorul

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminatorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu însuflată Nichita, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alauta duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre, potrivit informațiilor transmise de crestinortodox.ro.

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nichita, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre, potrivit doxologia.ro.

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Nichita. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri, potrivit sursei citate anterior.

077
Furtună Cristiana
Experiență de 10 în presa din România. Reporter și redactor la o televiziune locală din Galați, iar după ce a descoperit presa online, a ocupat mai multe poziții la publicații online: redactor, social media manager, editor coordonator.

    Comments are closed.