Știri

Ce drepturi au românii care lucrează în ture de noapte. Mulți angajatori nu vor să se știe

Conform legislației din Codul Muncii, angajații care lucrează în ture de noapte au parte de cel puțin două din beneficiile stipulate de legile în vigoare.

Codul Muncii, respectiv articolul 125, explică munca de noapte ca fiind acea activitate desfășurată în intervalul orar 22:00 – 06:00. Pentru acest timp, angajații au unele drepturi despre care angajatorii și-ar dori să nu fie cunoscute.

Ce drepturi au românii care lucrează în ture de noapte

Pentru a fi considerat salariat de noapte, conform aceluiași act normativ, există două criterii:

Salariatul care lucrează cel puțin 3 ore în timpul său zilnic de muncă în intervalul de noapte;

Salariatul care își desfășoară munca în intervalul de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Este important să subliniem că nu toate orele lucrate între 22:00 și 06:00 sunt considerate muncă de noapte conform legii, ci trebuie să fie îndeplinite și aceste criterii cantitative ale timpului de muncă.

Munca de noapte implică un efort suplimentar din partea salariatului, iar legea prevede anumite beneficii pentru a recunoaște acest efort:

Compensarea prin timp liber plătit, unde programul de lucru este redus cu o oră față de durata normală a zilei de muncă pentru zilele în care salariatul lucrează cel puțin 3 ore de noapte, fără a afecta salariul de bază;

Compensarea printr-un spor salarial de 25% din salariul de bază pentru munca de noapte, dacă aceasta reprezintă cel puțin 3 ore din timpul normal de lucru;

Este important de menționat că evaluarea se face strict în funcție de intervalul de muncă prestat în timpul nopții. De exemplu, dacă un salariat lucrează între orele 23:00 și 07:00, sporul pentru munca de noapte se aplică doar pentru orele lucrare între 22:00 și 06:00.

Durata normală a timpului de lucru pentru salariatul de noapte nu trebuie să depășească în medie 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de maximum 3 luni calendaristice, respectând prevederile legale privind repausul săptămânal.

În cazul în care munca de noapte se desfășoară în condiții speciale sau deosebite, limita de 8 ore pentru durata normală a timpului de lucru poate fi depășită, conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil. În această situație, angajatorul trebuie să ofere perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani pentru orele lucrate peste această limită.

Angajatorul este obligat să informeze inspectoratul teritorial de muncă despre utilizarea frecventă a muncii de noapte, iar acesta va menține un registru de evidență în acest sens. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure examinarea medicală gratuită a salariaților care urmează să lucreze în schimbul de noapte, atât înainte de a începe activitatea, cât și periodic în timpul angajării. Conform prevederilor Codului Muncii, detaliile privind condițiile de desfășurare a examenului medical și frecvența acestuia sunt stabilite prin regulament aprobat printr-un ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății.

Deși regulamentul menționat în Codul Muncii nu a fost încă aprobat la data prezentării acestora, se aplică în continuare Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 referitoare la supravegherea sănătății lucrătorilor, care prevede că aceste examene medicale periodice trebuie să fie efectuate anual. Este important de menționat că angajații care întâmpină probleme de sănătate asociate cu munca de noapte și care sunt recunoscute ca având legătură cu aceasta ar trebui relocați la un program de lucru de zi pentru care sunt apti.


Românii care stau la casă trebuie să plătească. Îi costă zeci de mii de lei, plus taxă anuală

0138
Adrian Vrauko
Adrian Vrauko este jurnalist cu 14 ani exeperiență în domeniul social și eveniment. Și-a început cariera la Realitatea TV, iar dupa ani de televizune a trecut în jurnalismul online și a lucrat pentru mai multe site-uri din top 10 BRAT. De asemeena a condus 5 ani un site de lifestyle feminim care era pe primul loc în topul accesărilor.

Comments are closed.