Știri

Aceşti români pot beneficia de îngrijiri medicale gratuite, la domiciliu Aceşti români pot beneficia de îngrijiri medicale gratuite, la domiciliu

Noua ediţie a Ghidului asiguratului arată că anumiți pacienți din țara noastră pot beneficia și de servicii de îngrijire la domiciliu.

Potrivit documentului emis recent de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), îngrijirile la domiciliu, care pot fi medicale sau paliative, se acordă pe baza recomandării unor medici, inclusiv a celor de familie.

Îngrijirile medicale la domiciliu sunt recomandate în cazul pacienților imobilizați 50% la pat sau fotoliu (ECOG3) sau celor complet imobilizați la pat, dependenți total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (ECOG4).

Printre cele mai întâlnite îngrijiri medicale acordate la domiciliu se numără măsurarea parametrilor fiziologici, respectiv temperatură, puls, tensiune arterială și altele, administrarea medicamentelor, manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare și pulmonare, îngrijirea leziunilor și kinetoterapia.

Îngrijiri medicale la domiciliu
Pacienții adulți pot beneficia de îngrijire la domiciliu pe perioada recomandată de medic, dar care nu poate fi mai mare de 90 de zile de îngrijiri în ultimele 11 luni (se pot stabili mai multe perioade).

În schimb, cei ce nu au împlinit 18 ani pot beneficia de 180 de zile de îngrijiri în ultimele 11 luni.

Un singur interval de îngrijire la domiciliu poate fi, în funcție de recomandarea medicului, de cel mult 30 de zile.

Îngrijiri paliative la domiciliu
Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă asiguraților pe bază de recomandare, eliberată de medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii cu atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, precum și medicii specialiști din spital, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Cele mai uzuale servicii de îngrijiri paliative la domiciliu sunt: consultația, elaborarea planului interdisciplinar de tratament și îngrijire, evaluarea statusului funcțional și a capacității de autoîngrijire, aplicarea și monitorizarea tratamentului farmacologic, educarea și informarea pacientului pentru auto-îngrijire, îngrijire terminală, consiliere psihologică specializată a pacientului și familiei, kinetoterapie.

Un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri/ în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire), respectiv 180 de zile de îngrijiri/ în ultimele 11 luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani.

Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile de îngrijiri. Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă conform unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri paliative care își desfășoară activitatea la furnizorul de îngrijiri paliative, în funcție de nevoile pacientului.

0113
Furtună Cristiana
Experiență de 10 în presa din România. Reporter și redactor la o televiziune locală din Galați, iar după ce a descoperit presa online, a ocupat mai multe poziții la publicații online: redactor, social media manager, editor coordonator.

    Comments are closed.