Știri

Când poți ieși la pensie anticipat după noua lege. Ce acte sunt necesare acum

Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate de tipul armata, facultate, pensie de invaliditate

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.

Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.
Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partial nu se iau in considerare perioadele asimilate de tipul armata, facultate, pensie de invaliditate

Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare. Aceste prevederi se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.

Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

Calculul pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta.

Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Acte necesare pentru inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partial

Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competenta teritorial in functie de domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.

Solicitantul poate fi persoana indreptatita, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, precum si mandatarul, desemnat prin procura speciala, in situatia in care este mandatat si sa incaseze drepturile de pensie.

Prin domiciliul persoanei solicitante se intelege locul unde o persoana isi are locuinta statornica sau principala si se dovedeste cu actul de identitate.

Actele necesare pentru inscrierea la pensie anticipata sau anticipata partial sunt:
cerere tip pentru inscrierea la pensie ;

carnetul de munca (original si copie);

carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);

carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);

alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

livretul militar (original si copie);

diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);

procura speciala, pentru mandatar (original si copie);

acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 , republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);

alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Procura speciala urmeaza sa fie emisa in urmatoarele conditii:

Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:

in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;

in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridica bilaterala in acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta formalitate.

Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei

Atat pentru cetatenii straini, cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.

Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele documente:

numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie;

numele, prenumele, datele de identificare ale mandatarului;

obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati restante, semnarea extrasului de cont);

precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusive cea de a anunta in termen casei de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila (cand este cazul) vor fi traduse si legalizate.

Procura este valabila 18 luni.

0163
Adrian Vrauko
Adrian Vrauko este jurnalist cu 14 ani exeperiență în domeniul social și eveniment. Și-a început cariera la Realitatea TV, iar dupa ani de televizune a trecut în jurnalismul online și a lucrat pentru mai multe site-uri din top 10 BRAT. De asemeena a condus 5 ani un site de lifestyle feminim care era pe primul loc în topul accesărilor.

Comments are closed.