Știri

Sărbătoare mare mâine! Rugăciunea care grăbește vindecarea de boala grea

Calendar ortodox 30 mai 2023. Sărbătoare pe 30 mai, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul.

Calendar ortodox 30 mai 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul, fondatorul Mănăstirii Dalmaților din Constantinopol. Sfântul Isaachie era foarte milostiv cu cei săraci și, dacă nu avea vreodată ce să dăruiască celui ce cerea, dezbrăca haina de pe sine și o dădea.

Rugăciunea pentru sănătate și fericire în familie pe care este bine să o rostești pe 30 mai!

Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul este cunoscut ca apărător zelos al ortodoxiei creștine la cel de-al doilea sinod ecumenic, care a avut loc la Constantinopol în 381 și care a restabilit dreapta credință ortodoxă.

Sfântul Isaachie era din Asia Mică şi a trăit pe vremea împăratului Valens (364-378). Din slăbiciunea minţii, acest împărat a căzut din adevăr în mrejele rătăcirii lui Arie şi a prigonit Biserica lui Hristos, închizând sfintele locaşuri, iar pe unele dărâmându-le. Sfântul Isaachie, auzind de jalea creştinilor şi de năvălirea goţilor, a lăsat pustia şi s-a dus la Constantinopol, nădăjduind să poată intra la împărat să-l roage să deschidă sfintele locaşuri de închinare.

Împăratul a ordonat ca Isaac să fie aruncat în închisoare, jurând că îl va pedepsi pe Isaac și îl va omorî la întoarcerea din bătălie. Curând după aceea, la 9 august 378, Valens a fost învins la bătălia de la Adrianopol și a murit într-un incendiu după ce s-a refugiat într-o șură.

Canonul de rugăciune către Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul grăbește vindecarea de boala grea

Troparul Sfântului Cuvios Isaachie Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isaachie, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind eu omorât de patimi, înviază-mă cu rugăciunile tale, părinte, ca unul ce stai acum cu multă îndrăzneală înaintea vieţii celor vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înlăuntrul inimii tale primind strălucirea cea fără materie te-ai luminat şi toată negura patimilor ai pierdut, Sfinte Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Mântuieşte-mă pe mine, cel ce mă viforăsc întru amăgeala urâtelor patimi, ca Una ce ai născut pe Mântuitorul, Liniştea a toată lumea, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie ai supus trupul cugetului, iar sufletul l-au arătat slobod de robia patimilor, Preacuvioase Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ostenelile tale, cuvioase înţelepte, bine lucrând arătura sufletului, ai odrăslit spicul nepătimirii şi al minunilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Preacurată, care eşti loc de sfinţenie şi Masă înţelegătoare, ca pe una ce ai primit pe Hristos, Pâinea şi Viaţa tuturor.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile harului ai izvorât râuri de minuni, care curăţă spurcăciunea celor ce cu credinţă năzuiesc la tine, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu rugăciunile tale cele de toată noaptea şi cu stările cele de toată ziua, curăţindu-ţi mai înainte sufletul, l-ai arătat casă Treimii, Cuvioase Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte netăiat te-a văzut odinioară Avacum pe tine, Preacurată, din care S-a arătat Dumnezeu şi ne-a înnoit pe noi, cei ce eram stricaţi.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând strigăm ţie, Doamne: Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te locaş Dumnezeirii celei în Trei Sori, ai împuţinat chipurile patimilor de la sufletul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai izgonitor duhurilor celor necurate, căci ai fost locaş curat Preasfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Soarele vieţii, Născătoare de Dumnezeu, luminează-mă pe mine, cel ce sunt cu totul întunecat de patimi.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având înfrânare, rugăciune, dragoste netulburată, umilinţă întărită şi iubire adevărată, de toată pierzarea chitului celui înţelegător ai scăpat, câştigând pe Hristos, Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeu ţi-a îndreptat paşii cei către Dânsul, ca un puternic şi arătat te-a făcut pe tine puternic, ca să calci pe capetele şerpilor şi ale scorpiilor, Sfinte Isaachie, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

054
Furtună Cristiana
Experiență de 10 în presa din România. Reporter și redactor la o televiziune locală din Galați, iar după ce a descoperit presa online, a ocupat mai multe poziții la publicații online: redactor, social media manager, editor coordonator.

    Comments are closed.